EFT opleiding voor professionals

Voor wie?

De EFT Opleiding voor professionals is voor iedereen die professioneel, effectief en verantwoord wil leren werken met EFT (Emotional Freedom Techniques). Denk daarbij aan de (trauma)therapeut, coach, arts, psycholoog, palliatieve zorgverstrekker, vroedvrouw, kinesitherapeut, osteopaat, leerkracht, Gon begeleider en andere beroepsgroepen die met mensen werken. Dit traject kwam de voorbije jaren tot stand in samenwerking met IBK, EFTMRA ea waaronder het Nederlandse Novet voor wie ik trainer was in Vlaanderen.

Eigen koers

Begin 2018 besloot ik mijn eigen koers te varen los van Novet. Na een jarenlange boeiende samenwerking, voel ik dat mijn passie duidelijker ligt in de combinatie van EFT & Matrix Reimprinting. De twee opleidingen die nu worden aangeboden zijn: EFT Opleiding voor professionals en Matrix Reimprinting voor professionals (zie aparte info). Voor beide ben ik Master Trainer bij EFTMR Academy (GB).

Opbouw & inhoud van de ‘EFT opleiding voor professionals’

Deze opleiding loopt over 6 maanden en bestaat uit 3 tweedaagse modules. Elke module wordt gevolgd door een terugkomdag waarin volop geoefend wordt. Het totale traject bestaat dus uit 9 lesdagen van elk minimaal 6 effectieve lesuren. Dit biedt je als cursist volop de mogelijkheid tot oefenen en supervisie, meer ruimte voor inbrengen van casussen en meer begeleiding bij het certificeringstraject.

Tijdens de opleiding wordt zoveel mogelijk de link gelegd met actuele wetenschappelijke inzichten.

Topics die oa aan bod zullen komen:

 • het voorkomen van hertraumatisering van je cliënt
 • achtergronden bij emotie, trauma en angsten.
 • ontladen en transformeren van oude ervaringen
 • transformeren van beperkende overtuigingen
 • inzicht in kernproblemen en kernovertuigingen
 • in control blijven bij intense emotionele ervaringen
 • de inwerking van EFT op de HPA stress-as
 • de ‘anatomie van emotionele problemen’

Je kunt elke module apart volgen als er vrije plaatsen zijn. Cursisten die de volledige opleiding volgen krijgen voorrang.

Maximum aantal deelnemers: 12

Inhoud van de modules

Module 1

In deze eerste module wisselen we theoretische inzichten af met het goed leren toepassen van EFT op jezelf. EFT is diepgaand werk in het emotionele veld en de beperkende overtuigingen van mensen. Het is daarom van belang dat je zelf ook hebt ervaren wat de mogelijkheden hiervan zijn en hoe snel & effectief EFT kan werken.

Naast veel oefenen zien we oa:

 • Achtergrond van EFT
 • werkingsmechanisme van EFT (energetisch model)
 • Psychological Reversal
 • Taalgebruik
 • Ontladen van oude ervaringen
 • Tell your story
 • De effecten van EFT
 • De voortgang van EFT testen
 • Als EFT niet lijkt te werken
 • EFT bij fysieke problemen
 • Personal Peace Procedure
Module 2

In deze tweede module leer je alles over het werken met en op de ander. Het is een verdere uitdieping waarin we eleganter en subtieler leren werken door oa de combinatie van EFT met filmtechniek, intuïtie, affirmaties en reframes (NLP). We zien hoe emotionele problemen zich opbouwen. Het leren werken via skype biedt ongekende mogelijkheden. De coachende inzet van EFT voor prestatieverbetering (sport, kunst, glazen plafond in carriere, etc) is ook een onderwerp dat grondig aan bod komt. En we leren EFT toepassen op kinderen – ook heel jonge baby’tjes.

Naast veel oefenen en vragen beantwoorden zien we oa:

 • werkingsmechanisme van EFT verder uitgelegd
 • Anatomie van emotionele problemen
 • In control blijven bij emotionele ervaringen
 • transformeren van beperkende overtuigingen
 • Intuïtief werken met EFT
 • Reframing (NLP)
 • Werken met affirmaties
 • Filmtechniek
 • Surrogaat tikken
 • EFT met kinderen
 • EFT per telefoon of skype
 • EFT voor prestatieverbetering (toekomst programmeren)
Module 3

Onderliggend aan beperkende emoties, storend gedrag en intense emoties liggen vaak onverwerkte trauma’s. Deze module gaat over trauma! Wat is trauma en op welke manieren gebruiken we EFT om ook diepgaande trauma’s zacht én effectief te ontladen. We leren veilig te werken adhv de verschillende dissociatieve technieken en afsluittechnieken. De structuur en diepgang van een goede sessie komt aan bod. Ruime aandacht gaat naar EFT bij angsten & fobieën en EFT bij PTSS.

Naast veel oefenen en vragen beantwoorden zien we oa:

 • Wat is trauma
 • EFT bij Trauma
 • Filmtechniek (gevorderd)
 • Leren werken met de dissociatieve technieken
 • Zeer heftige emoties
 • Noodprocedure
 • Veilig afronden van een sessie
 • Effectief structureren van een sessie
 • EFT bij Angst & Fobie
 • EFT bij PTSS (Post traumatisch stress syndroom)

Nota:

Tijdens de opleiding wordt veel met elkaar geoefend. De opleiding is geen vervanging voor therapie.
Wel wordt van je gevraagd eigen thema’s in te brengen. Er is veel aandacht voor de grondhouding en relationele/communicatieve vaardigheden in relatie met cliënten. Je krijgt feedback op het gebruik en de toepassing van EFT. Er is veel ruimte om eigen ervaringen in het gebruiken en toepassen van EFT te bespreken.
De inhoud van de blokken kan onderling verwisseld worden als we dit nuttiger achten. Hiervan worden de deelnemers duidelijk op de hoogte gebracht

Nu met KMO-Portefeuille!

Opleiding voorjaar 2020

Blok 1: 10 & 11 januari
terugkomdag 1: 8 febr

Blok 2: 13 & 14 maart
terugkomdag 2: 18 april

Blok 3: 15 & 16 mei
terugkomdag 3 & afronding: 13 juni

Opleiding najaar 2020

Blok 1: 11 & 12 september
terugkomdag 1: 10 oktober

Blok 2: 13 & 14 november
terugkomdag 2: 12 december

Blok 3: 15 & 16 januari
terugkomdag 3 & afronding: 13 februari

Uren: vrijdag en/of zaterdag 9.30 – 17.30

Lesgever: Anna Legein

Kosten:

Totale lestraject: 9 lesdagen: 1380 € (excl 21% BTW)

Per aparte module van 3 lesdagen: 470 € (excl 21% BTW)

Inclusief hand-out, studiemateriaal, drank & versnaperingen.

Max 12 personen

Locatie: Van Schoonbekestraat 115, 2018 Antwerpen

Inschrijven EFT opleiding voor professionals

Pin It on Pinterest